พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
 
  ปรับปรุงล่าสุด 30/06/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145