ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดปันเส่า ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
 
  ปรับปรุงล่าสุด 03/07/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145