ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล)
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล)  

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU - YouTube channel
 
กำหนดการดังนี้
 
เวลา 09.00 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 
เวลา 09.29 น. - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย - พิธีทางศาสนา ไหว้พระสมาทานศีล
                      - พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
                      - พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
                      - ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป
 
เวลา 11.00 น. - พิธีมอบโล่แด่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี
                      - พิธีมอบโล่แด่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
                      - คณบดีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี และอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
                      - คณบดีบันทึกภาพร่วมกับอาจารย์และบุคลากรที่รับรางวัลดีเด่น และโล่ 30 ปี
 
เวลา 12.00 น. - เสร็จพิธี
  ปรับปรุงล่าสุด 11/08/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145