พิธีทำบุญอาคารบ้านพัก 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
พิธีทำบุญอาคารบ้านพัก 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารบ้านพัก 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ อาคารบ้านพัก 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

  ปรับปรุงล่าสุด 19/10/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145