คณะบุคคลร่วมแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะบุคคลร่วมแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ที่เดินทางมามอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://www.cmu.ac.th/th/article/0c068e19-ae72-4afd-a7db-90a99b6f1e12

ข่าวมุมเหนือ Cm Thainews  https://www.cmthainews.com/archives/15206

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1490455/

สยามโฟกัสไทม์ ภาคเหนือ http://www.facebook.com/534387647003947/posts/1046616925781014/
 
  ปรับปรุงล่าสุด 23/11/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145