พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ครบรอบ 56 ปี)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ครบรอบ 56 ปี)  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ภายในงานดังกล่าวเริ่มจากพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีถวายเครื่องสักการะบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2563 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2563 และ เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2563 พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563 พิธีมอบประกาศประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบทบาทสูงสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
 

  ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145