พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ เรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 

  ปรับปรุงล่าสุด 21/02/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145