พิธีทักษิณานุประทาน และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2564
พิธีทักษิณานุประทาน และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ ประจำปี 2564  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทักษิณานุประทาน พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธี ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
 
  ปรับปรุงล่าสุด 12/02/2022
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145