พิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
พิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2564 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก  


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ในโอกาสครบรอบ 725 ปี แห่งการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID–19  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณภาพประกอบจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

  ปรับปรุงล่าสุด 07/07/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145