พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564  

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
 
  ปรับปรุงล่าสุด 07/07/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145