พยาบาลสารได้รับการจัดอันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2564 - 2567 ในกลุ่มที่ 1
พยาบาลสารได้รับการจัดอันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2564 - 2567 ในกลุ่มที่ 1  


พยาบาลสาร (Nursing Journal) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2564 - 2567 ในกลุ่มที่ 1 ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ คณะทำงานพยาบาลสาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันจนประสบความสำเร็จ

ท่านสามารถรับชมพยาบาลสาร ฉบับปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing

 
#nursecmu #พยาบาลเชียงใหม่ #พยาบาลมช
Line : @nursecmu หรือ https://lin.ee/gSYCdAB
Twitter : @nursecmu Youtube : NURSE CMU  https://cmu.to/aeM0j
 
  ปรับปรุงล่าสุด 07/07/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145