26 สิงหาคม น้อมไหว้สาบูชาครู
26 สิงหาคม น้อมไหว้สาบูชาครู  


แด่ ท่านคณบดี คณาจารย์อาวุโส บุคลากรอาวุโส และ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"...ครูอาจารย์ใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า

ทั่วสุธาน้อมคำนับท่านเหนือเศียร

พระคุณครูส่องสว่างดั่งแสงเทียน

ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล..."

ขอประณตกราบไหว้ ครูบา         ระลึกคุณบูชา  เพริศแพร้ว

สั่งสอนอบรมมา  ดุจพ่อ แม่เอย  ผองศิษย์ซาบซึ้งแล้ว กราบเท้าแทนคุณ

พระคุณครูส่งให้   ศิษย์มี           ทางซึ่งรุ่งเรืองศรี  เจิดจ้า

คุณกอปรด้วยความดี   มากยิ่ง    พรเลิศยิ่งเทียมฟ้า  มอบให้คุณครู
 

จาก ... สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Nurse CMU Youtube Channel  https://youtu.be/qWOocOy51RY
 

  ปรับปรุงล่าสุด 21/09/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145