รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 (Exemplary Award) 
รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 (Exemplary Award)   


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (Exemplary Award) แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Teaching and Learning Innovation Center, Chiangmai University) ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
 

  ปรับปรุงล่าสุด 21/09/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145