พิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564
พิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล อดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ ประธานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

หนังสือพิมพ์แนวหน้า  https://www.naewna.com/local/605085
 
เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1788553/
 
Focus News ข่าวสาร สาระเพื่อคุณ  https://www.facebook.com/534387647003947/posts/1262037267572311/
 
ข่าวมุมเหนือ Cm Thainews (ไทยนิวส์ออนไลน์)  https://www.cmthainews.com/archives/19481

 

  ปรับปรุงล่าสุด 01/10/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145