นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564  

นายวรรธนัย ทิพย์ไพร่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัว 641215030 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก คุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ไทยนิวส์ออนไลน์:  https://www.cmthainews.com/archives/19481

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1791291/
 

 

  ปรับปรุงล่าสุด 28/09/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145