กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2564 "มช. ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป๋าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ"
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2564 "มช. ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป๋าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ"  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้แทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2564 "มช. ฮ่วมใจ๋ศรัทธา ป๋าเวณีสืบสาน ขึ้นดอยนมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ" จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประเพณีอันดีงามนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
 
การจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในปีนี้ดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ต้องรายงานการใช้ชีวิตรวมทั้งรายงานสุขภาพ 14 วันก่อนร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัย และ กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ผู้แทนนักศึกษาใหม่รหัส 64 คณะละ 2 คน
 
  ปรับปรุงล่าสุด 10/01/2022
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145