พิธีสรงน้ำพระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
พิธีสรงน้ำพระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565  

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา "พิธีสรงน้ำพระและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ล่วงลับ" เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดดับภัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รูป มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 
  ปรับปรุงล่าสุด 11/04/2022
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145