พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2565
พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2565  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ครบรอบ 726 ปี) ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน อุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งราย พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ ทำให้เกิดความสงบร่มเย็น และ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
 
  ปรับปรุงล่าสุด 16/06/2022
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145