ข่าวเด่น/กิจกรรมคณะ สถานการณ์ COVID-19ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ / ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ / ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

  9/9/2564
  10/9/2564
  9/9/2564
  9/9/2564


FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145