ข่าวเด่น/กิจกรรมคณะ ปี 2560


  29/12/2560
  28/12/2560
  28/12/2560
  26/12/2560
  26/12/2560
  26/12/2560
  25/12/2560
  21/12/2560
  20/12/2560
  18/12/2560
  14/12/2560
  14/12/2560
  12/12/2560
  6/12/2560
  30/11/2560
  30/11/2560
  30/11/2560
  28/11/2560
  27/11/2560
  23/11/2560
  21/11/2560
  21/11/2560
  21/11/2560
  20/11/2560
  16/11/2560
  15/11/2560
  13/11/2560
  13/11/2560
  10/11/2560
  9/11/2560
  8/11/2560
  7/11/2560
  6/11/2560
  6/11/2560
  1/11/2560
  30/10/2560
  30/10/2560
  29/10/2560
  21/10/2560
  20/10/2560
  17/10/2560
  17/10/2560


FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145