โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัย ให้แก่ คณาจารย์และนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยสามารถบริหารและพัฒนาโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
       
 
 
       
 
 
        
 
 
 
                                                                        
 
 

                                               

ปรับปรุงล่าสุด 29/4/2564 17:02:41
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145