เชิญชวนส่งบทความเข้าศูนย์ Publication Support Center เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย ส่งบทความเข้าศูนย์ Publication Support Center สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา เพื่อทำการแปลและตรวจสอบบทความของท่าน และประสานกับทาง Visiting Professor เพื่อดำเนินการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป

สามารถส่งบทความได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJxPqYcayTZFCIDBw4hvo9Tc0MUUUvdEGeE4w6cDJY2IWr3g/viewform

 

          

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 10/6/2564 20:41:20
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145