สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.   แบบคำร้องต่างๆ 

(คลิกที่นี่ >>)  

https://qrgo.page.link/d1zTQ

2.   หนังสือราชการกระบวนการวิจัย

(คลิกที่นี่ >>)

https://qrgo.page.link/rxNeN

3.   FlowChart ขั้นตอนการวิจัย

(คลิกที่นี่ >>)

https://qrgo.page.link/t1s1Q

ภาพตัวอย่าง "หน้าจอเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว"

 

**  หมายเหตุ     หนังสือราชการทุกฉบับ จะต้องใช้อักษร Th sarabun  (PSK/T๙) เท่านั้น
                        และควรแก้ไขให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้
                        ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ หากเกินควรจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม


                  ดาวน์โหลด   >>>>>>   อักษร Th sarabun (PSK/IT๙)

                                                        คู่มือการติดตั้งฟอนต์อักษรและตัวเลขไทย

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 5/10/2563 13:36:02

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145